Assalaamu 'Alaikum Wa Rohmatullaahi Wa Barokaatuh ... Bismillaah Wal Hamdulillaah ...
 

Wash-sholaatu Was-salaamu 'Alaa Rasuulillaah ...
Wa 'Alaa Aalihi Wa Shohbihi Wa Man Waalaah ...


Ber-politik-kah Islam ... ?

1. Jika yang dimaksud dengan Islam Politik adalah Islam yang memiliki seperangkat aturan Politik dan Tata Negara yang lengkap dan sempurna, maka Islam sejak zaman Nabi SAW sudah Berpolitik.

2. Jika yang dimaksud dengan Islam Politik adalah Islam yang tidak Sekuler yaitu Islam yang tidak memisahkan Agama dari urusan Negara, bahkan justru Agama dijadikan Fondasi dalam mengurus Negara, maka sekali lagi kita katakan bahwa Islam sejak zaman Nabi SAW sudah Berpolitik.

3. Jika yang dimaksud dengan Islam Politik adalah Islam yang peduli kepada kekuasaan Negara untuk Penerapan Syariatnya, dan selalu peduli kepada pelembagaan Hukum Islam sebagai Hukum Negara, maka sekali lagi dan sekali lagi kita katakan bahwa Islam sejak zaman Nabi SAW sudah Berpolitik.

4. Jika yang dimaksud dengan Islam Politik adalah Islam yang menempatkan politik sebagai salah satu instrumen juang untuk menegakkan Islam, dan menjaga maslahat umatnya, serta memelihara keselamatan umat manusia, maka sekali lagi dan sekali lagi serta sekali lagi kita katakan bahwa Islam sejak zaman Nabi SAW sudah Berpolitik.

5. Namun, jika yang dimaksud dengan Islam Politik adalah Sistem yang menghalalkan segala cara untuk menguasasi Negara, dan menjadikan politik hanya sebagai alat untuk memenuhi Syahwat Kekuasaan, serta menjadikan label "Islam" hanya untuk dagangan dan dagelan politik, maka Islam tidak pernah dan tidak akan pernah Berpolitik kotor macam itu dari zaman Nabi SAW hingga Hari Qiyamat.

Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab
Sumber : www.habibrizieq.com